Rozmiar matrycy: (40x40)
Pozycja i wartość: X: Y: Wartość:
Punkty Wprowadź szum na punktach
Perceptron
Iteracji
Stała uczenia
Szumy maksymalne